INSSPOL inštalačná stavebná spoločnosť s.r.o založená 1.2.1991.

Práce zabezpečuje pracovný kolektív s bohatými skúsenosťami a praxou v príslušných profesiách.

Počas našej 28 ročnej činnosti sme zrealizovali mnohé náročné stavby. Naša činnosť je zameraná prevažne na práce spojené s výrobou a dodávkou tepelných energií pre budovy a objekty všetkých druhov. Vlastníme všetky potrebné oprávnenia pre činnosti ktoré naša firma vykonáva.

 

Popis činností:

Komplexné dodávky a montáže 

 

-     ústredného vykurovania

-       zdravotechnických inštalácií v budovách

-       plynové kotolne do 15MW jeden spotrebič

-       kotolne na alternatívne palivá

-       strojovne chladu

-       rozvody: pary, vykurovacej vody, chladiacej vody

-       rozvody plynu: vysokotlakého, stredotlakého, nízkotlakého, propán-butánu,

    acetylénu, kyslíka, dusíka, stlačeného vzduchu, argónu, bioplynu

-       regulačné stanice plynu

-       vonkajšie kanalizácie a vodovody

-       horúcovody a parovody

-       inžinierske siete

-       stavebé práce

-       pozemné stavby

 

K týmto prácam zabezpečujeme všetky potrebné skúšky a revízie.

K našim činnostiam patria aj opravy a rekonštrukcie, výmeny jednotlivých opotrebovaných resp. nefunkčných zariadení.Referencie:

1.

Názov stavby:                       LAKESIDE PARK Bratislava – Administratívna budova

Cena:                                     625 000,00 Eur

2.

Názov stavby:                       Tesco Bratislava Lamač

Cena:                                     415 000,00 Eur

3.

Názov stavby:                       Nová Administratívna budova SPP Bratislava

Cena:                                     907 000,00 Eur

4.

Názov stavby:                       Polyfunkčný objekt IV. etapa Bosáková ul. Bratislava

Cena:                                     648 207,79 Eur

5.

Názov stavby:                       Hotel SNP Demänovská dolina - kotolňa

Cena:                                     202 432,00 Eur

6.

Názov stavby:                       Hotel Urán Tatranská Lomnica - kotolňa

Cena:                                     191 595,00 Eur

7.

Názov stavby:                       Hotel Hutnik I, II Tatranské Matliare - kotolňa

Cena:                                     430 770,00 Eur

8.

Názov stavby:                       Polyfunkčný areál Centrál- UK,ZTI, VZT, chlad

Cena:                                     cca 7 000 000 Eur

 

9.                                           Justičný palác, Bratislava                            

10.                                         Slovenská národná galéria

11.                                         Podchod, Trnavské mýto

12.                                         Hotel Máj, Liptovský Ján, Rekonštrukcia kotolne

13.                                         Jaguár Land Rover, Rožňavská

14.                                         Bytové domy ,Nobelová ul., 600 bytov

15.                                         Bytové domy, KARA Trenčín

16.                                         Bytové domy, Seberiniho ul.

17.                                         ÚVV a ÚVTOS Leopoldov

18.                                         ÚVV a ÚVTOS Nitra

19.                                         ÚVV a ÚVTOS Banská Bystrica

20.                                         ÚVV a ÚVTOS Sučany

21.                                         ÚVV a ÚVTOS Košice